ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναλόγως την κατηγορία του οχήματος, είναι τα παρακάτω:

ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η’ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ > 3.5 τν Ι.Χ.

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η’ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ > 3.5 τν Δ.Χ.

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η’ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ(ΟΑΕΕ)

ΕΠΙΠΛΕOΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛHΛΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΝΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ